ÚvodDomov pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací službaPečovatelská službaKontaktyVideo o Domově
Kontaktní informace
DOMOV PRO SENIORY
PODBOŘANY
příspěvková organizace
Nádražní 933
441 01 PODBOŘANY
      415 214 423
    info@domovpodborany.cz
Video o našem domově
Aktuality
08-06-2022

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NA CELÉ PODBOŘANSKO

25-04-2022

ZDRAVOTNÍ SESTRA-nabídka zaměstnání

08-04-2022

Koncert a vernisáž žáků ZUŠ Podbořany

22-03-2022

Změna pravidel návštěv

Pečovatelská služba

Cíle a poslání

Naším posláním je podpora osobám, která jim umožní zůstat ve svém domácím prostředí i v situaci, kdy potřebují pomoc s domácností a péčí o vlastní osobu, při zachování maximální míry soběstačnosti. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, kteří mají sníženou soběstačnost. Cílem je, aby uživatel zůstal ve své domácnosti, v místě, které je mu blízké, aby si zachoval běžný, původní styl života, včetně zvyků a vlastního rytmu, aby si zachoval v maximální možné míře své schopnosti a dovednosti postarat se o sebe a domácnost za přiměřené podpory druhé osoby.
Terénní služba je poskytována uživatelům na území města Podbořany a jeho spádových obcích (Buškovice, Letov, Hlubany, Kaštice, Kněžice, Mory, Oploty, Dolánky, Neprobylice, Letov, Valov, Pšov a Sýrovice) a v domě s pečovatelskou službou na adrese Podbořany, Sídliště míru 921.

Naším cílem je

  
spolupráce se zainteresovanými stranami

Chceme zvýšit propagaci služby v regionu města Podbořany a jeho spádových obcích. Zlepšit spolupráci s rodinami a blízkými osobami při zajištění potřeb uživatelů služeb. Udržet informovanost a dobré vztahy se zřizovatelem.

  
zvyšování kvality poskytovaných služeb

Naším cílem je projít úspěšně inspekcí kvality a neustále zvyšovat kvalitu poskytované sociální služby.

  
personální zajištění

Zlepšujeme pracovní podmínky zaměstnanců, zvyšujeme jejich schopnost vyrovnávat se se změnami a zkvalitňujeme systém jejich vzdělávání.

Zásady DpS (pečovatelská služba) Podbořany

  
Důstojný přístup – nenarušujeme soukromí uživatelů, respektujeme jejich právo volby, vnímáme uživatele jako sobě rovného.
  
Profesionální přístup – respektujeme hranice v individuální práci, dodržujeme pravidla a metodiky, jsme učící se organizací, spolupracujeme týmově.
  
Individuální přístup k uživateli – každý uživatel má sestaven individuální plán a stanovené osobní cíle řešící jeho nepříznivou situaci
  
Podpora aktivního přístupu uživatele a jeho samostatnosti – podporujeme uživatele do výše postižení, podporujeme ho v samostatném rozhodování, respektujeme jeho rozhodnutí.
  
Snaha o udržení kontaktů a vazeb se společností (veřejné služby, osoby blízké, přirozené kontakty se společností).
Programy