ÚvodDomov pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací službaPečovatelská službaKontaktyVideo o Domově
Kontaktní informace
DOMOV PRO SENIORY
PODBOŘANY
příspěvková organizace
Nádražní 933
441 01 PODBOŘANY
      415 214 423
    info@domovpodborany.cz
Video o našem domově
Aktuality
15-08-2022

Nabídka práce

Přijmeme kuchaře - kuchařku

07-07-2022

Vzdělávání

08-06-2022

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NA CELÉ PODBOŘANSKO

25-04-2022

ZDRAVOTNÍ SESTRA-nabídka zaměstnání

Informace pro žadatele o službu

Poslání Domova pro seniory Podbořany:

Máte-li zájem využívat služeb našeho domova, je třeba podat písemnou žádost o umístění do domova. Žádost o umístění je přijímána pouze ve formě písemného podání, tj. oficiálního formuláře vyplněného a podepsaného žadatelem. Žádost je možné zaslat poštou na adresu Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace, Nádražní 933, 441 01 Podbořany nebo ji předat osobně pověřeným osobám. Žádosti v elektronické podobě nepřijímáme.

Co obsahuje kompletní žádost:

  
vyplněný a žadatelem podepsaný formulář žádosti
  
příloha č. 1 - vyjádření ošetřujícího lékaře
  
příloha č. 2 – aktuální výměr důchodu (kopie rozhodnutí, případně ústřižek složenky)
  
příloha č. 3 – rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
  
příloha č. 4 – souhlas se zpracováním osobních údajů

Je možné se telefonicky domluvit na informační schůzce (kontakty), kde Vám pověření pracovníci poskytnou informace o poskytovaných službách a odpoví na Vaše otázky. Součástí této informační schůzky je i prohlídka prostor DpS.

V DpS mají oprávnění jednat se zájemcem o službu tito pracovníci: ředitelka DpS, vedoucí obslužné péče a sociální pracovník. Informační schůzky se může zúčastnit přímo zájemce o službu, jeho příbuzní, opatrovník, přizvaný odborník a další osoby dle aktuálního stavu a přání zájemce. Jednání probíhá v návštěvní místnosti DpS, která je k tomuto účelu vyhrazena a vybavena. V klidném a příjemném prostředí tak zájemce získává požadované informace přímo od sociálního pracovníka nebo může shlédnout prezentaci DpS na DVD.

Co je to sociální šetření:

Sociální pracovnici domova po obdržení žádosti jednotlivé žadatele oslovují a provádí tzv. sociální šetření. Navštíví žadatele v jeho přirozeném prostředí - doma, případně v místě pobytu žadatele. Při rozhovoru se zájemcem zjišťují schopnosti i aktuální potřeby (schopnost postarat se sám o sebe, zvládání prací při údržbě domácnosti, kontakty s okolím atd). Sdělují informace o DpS, sjednávají podmínky pro uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb sociální péče.

Kdy budu přijat k pobytu:

V případě volného místa bude žadatel písemně vyzván k nástupu do domova. Výběr žadatele probíhá podle stanovených pravidel:

  
typ uvolněného lůžka - lůžko na oddělení s běžnou péčí nebo na oddělení zvýšené péče
  
trvalé bydliště - na základě Usnesení Rady města Podbořany č.40/08 ze dne 13.2.2008 mají zájemci o služby v DpS s trvalým bydlištěm v Podbořanech při vyřizování žádosti o umístění přednost
  
aktuální potřebnost péče
  
datum přijetí žádosti

Důvody odmítnutí:

Omlouváme se, ale nejsme schopni poskytnout své služby zájemcům:

  
kteří trpí závislostí na alkoholu, případně jiné toxikomanii
  
kteří trpí Alzheimerovou chorobou
  
kteří z důvodu zrakového postižení (nevidomí, slabozrací, se zbytky zraku) vyžadují individuální péči a asistenci
  
kteří by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovali klidné soužití s ostatními klienty
  
kteří jsou závislí na speciální dietě s výjimkou diety racionální, šetřící a diabetické
  
kteří nejsou schopni pobytu z důvodu akutní infekční nemoci
  
kteří by svým umístěním v DpS pouze řešili rodinnou bytovou situaci, ale jinak jsou duševně i fyzicky v pořádku a umístění v DpS z jiných důvodů nepotřebují
  
senioři, jejichž zdravotní stav vyžaduje návaznost na dechové či jiné přístroje
Programy