ÚvodDomov pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací službaKe staženíKontakty

DOMOV PRO SENIORY

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Poskytujeme pobytové, stravovací, sociální a zdravotní služby pro seniory v nepříznivé sociální situaci, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku (od 65 let) a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a lze jiřešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Domov se zvláštním režimem je určen seniorům od 60 let v nepříznivé sociální situaci, kteří trpí stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, případně dohled jiné osoby a lze ji řešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Odlehčovací služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo nevyléčitelného onemocnění, a v jejich přirozeném sociálním prostředí o ně pečuje blízká nebo jiná fyzická osoba.

Více informacíVíce informacíVíce informací
Kontaktní informace
DOMOV PRO SENIORY
PODBOŘANY
příspěvková organizace
Nádražní 933
441 01 PODBOŘANY
      415 214 423
    info@domovpodborany.cz
Video o našem domově
Aktuality

INFORMACE Z DOMOVA

07-10-2021

Pravidla pro návštěvy

01-09-2021

Hledáme dobrovolníky

07-10-2021

Velká radost

Sociální pracovník/sociální pracovnice

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Nádražní 933, 441 01 Podbořany, IČ 65650964, tel.:415 214 423-4

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE/SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Místo výkonu práce: Podbořany
Platové zařazení: Platové zařazení dle §123 Zákoníku práce a nařízení vlády č.341/2017 Sb. (10.platová třída)
Nástup: 1.1.2022

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Komunikační a organizační schopnosti
• Samostatnost, spolehlivost


Požadavky
• Vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v souladu s § 110 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
• Znalost zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, znalost standardů kvality
• Znalost práce na PC (Microsoft Word, Excel, Internet), výhodou znalost specializovaných IS (Cygnus)
• Výhodou praxe v sociální oblasti, ve veřejné správě nebo při poskytování sociálních služeb
• Řidičský průkaz sk.B

Charakteristika pracovní pozice
Provádí analytickou, koncepční a metodickou činnost v individuální a skupinové sociální práci. Vytváří podmínky pro zapojení klientů do společenského procesu i mimo rámec zařízení sociální péče. Jedná se zájemcem o službu. Vykonává sociální šetření. Poskytuje základní sociální poradenství.

Nabízíme:

• 5 týdnů dovolené
• Služební mobilní telefon
• Osobní příplatek
• Vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Příspěvek na vitaminové prostředky či očkování
• Stabilní a profesionální zázemí

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, emailová adresa, datum a podpis

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
• Strukturovaný životopis
• Motivační dopis
• Ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
• Výpis z evidence rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce

Písemnou přihlášku včetně příloh doručí uchazeč do 30.9.2021 na email: nebo na výše uvedenou adresu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v návaznosti na příslušné předpisy Evropské unie souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.Mgr. Kamil Hajný
ředitel Domova pro seniory Podbořany, p.o

Programy

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Domov pro seniory Podbořany získal finanční prostředky pro projekt, jehož cílem je zvyšování kvality poskytovaných služeb a také dovedností a znalostí zaměstnanců.
Jde o částku 949.164 Kč která je na projekt poskytnuta z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

O tyto prostředky byl velký zájem a náš projekt byl vyhodnocen jako druhý nejlepší.

Programy