ÚvodDomov pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací službaPečovatelská službaKontaktyVideo o Domově
Kontaktní informace
DOMOV PRO SENIORY
PODBOŘANY
příspěvková organizace
Nádražní 933
441 01 PODBOŘANY
      415 214 423
    info@domovpodborany.cz
Video o našem domově
Aktivity Domova
aneb, co se u nás stalo
25-09-2022
19-09-2022
22-08-2022
16-08-2022
Aktuality
15-08-2022

Nabídka práce

Přijmeme kuchaře - kuchařku

07-07-2022

Vzdělávání

08-06-2022

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NA CELÉ PODBOŘANSKO

25-04-2022

ZDRAVOTNÍ SESTRA-nabídka zaměstnání

Pečovatelská služba

Všeobecné informace

Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy celoročně, včetně víkendů a svátků od 7.00 hodin do 21.00 hodin v domácnostech klientů na celém území regionu Podbořanska (Podbořany, Vroutek, Blšany, Očihov, Krásný Dvůr, Nepomyšl, Lubenec, Blatno, Petrohrad, Podbořanský Rohozec) a v domě s pečovatelskou službou na adrese Podbořany, Sídliště míru 921.
Byty v Domě s pečovatelskou službou jsou majetkem města Podbořany.
Služba je poskytována za úhradu, bezplatně jsou poskytovány služby v rozsahu základních činností uživatelům, kteří předloží osvědčení dle §75 odst.2) zák.č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění.
Uživatelé, jejich rodiny a přátelé, ale i veřejnost mohou vyjádřit své připomínky a stížnosti na poskytované služby.

Poskytujeme tyto základní činnosti:
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – zahrnuje pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, při přesunech na lůžko nebo vozík

- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: zahrnuje pomoc při koupání, včetně poskytnutí bezbariérové sprchy v domě s pečovatelskou službou, péči o vlasy a nehty a při použití WC

- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – zahrnuje pomoc při objednání a donášku jídla, pomoc při přípravě jídla a pití

- Pomoc při zajištění chodu domácnosti – zahrnuje běžný úklid a údržbu domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, donášku vody a topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, dále běžné a velké nákupy, pochůzky, praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy

- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zahrnuje doprovody na nákup, úřad, poštu nebo k lékaři

Podání žádosti a poskytování pečovatelské služby
- Žádost a informace si lze stáhnout z webových stránek www.domovpodborany.cz, osobně v kanceláři vedoucí pečovatelské služby, dále lze informace získat telefonicky. Žádost k vyplnění můžeme poslat poštou nebo emailem,

- v případě omezení svéprávnosti žadatele je nutné doložení rozhodnutí soudu,

- přijetí předchází sociální šetření u žadatele, při kterém je projednán návrh smlouvy. Sociálnímu šetření může být přítomna osoba určena žadatelem.

- smlouva je uzavírána v den přijetí do služby písemně, na základě individuálních potřeb. Uzavírání smlouvy může být přítomna osoba určená žadatelem, v případě omezení svéprávnosti smlouvu podepisuje soudem určený opatrovník, podpisu smlouvy je vždy přítomen i uživatel služby

- každý uživatel má svého klíčového pracovníka – pečovatel/ka, který/á uživateli pomáhá a podporuje ho po celou dobu poskytování služby. Jeho specifickým úkolem je individuálně plánovat průběh služby na základě potřeb a přání uživatele.


Můžeme odmítnout poskytnutí služby, jestliže:
nemáme dostatečnou kapacitu,
neposkytujeme službu, o kterou zájemce žádá,
osobě, které bylo v době kratší 6 měsíců od podepsání smlouvy vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
Nezajišťujeme zdravotní péči jako je:
- podávání léků
- převazy
- injekční podání inzulínu
- odběry

Programy