ÚvodDomov pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací službaKe staženíKontakty
Kontaktní informace
DOMOV PRO SENIORY
PODBOŘANY
příspěvková organizace
Nádražní 933
441 01 PODBOŘANY
      415 214 423
    info@domovpodborany.cz
Video o našem domově
Aktuality

INFORMACE Z DOMOVA

07-10-2021

Pravidla pro návštěvy

01-09-2021

Hledáme dobrovolníky

07-10-2021

Velká radost

Domov se zvláštním režimem

Všeobecné informace

V našem domově poskytujeme pobytové, stravovací, sociální a zdravotní služby. Služby poskytujeme 24 hodin denně pro 30 klientů na 12 jedno a 4 dvoulůžkových pokojích na oddělení běžné péče a 4 jedno a 3 dvoulůžkových pokojích na oddělení zvýšené péče.

Sociální služba poskytovaná v domově slouží výhradně k řešení nepříznivé sociální situace seniorů od 60 let, kteří trpí stařeckou, Alzheimerovou a ostatními rypy demencí, jejicht situace vyžaduje pravidelnou pomoc, případně dohled jiné osoby a lze ji řešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Sociální služba není určena osobám trpícím jinými typy chronického duševního onemocnění a osobám prokazatelně závislým na návykových látkách.

Poskytování sociální služby v domově vychází z individuálních potřeb konkrétního uživatele a jsou mu poskytovány služby na základě individuálního plánu, který s ním sestaví pracovník našeho zařízení tak, aby podpora uživatele a spolupráce s pracovníky směřovala k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Každý z našich uživatelů má určeného svého klíčového pracovníka, na kterého se může obracet vždy, pokud se jeho požadavky nebo potřeby změní nebo pokud nebude se svým individuálním plánem spokojen. Podpora sjednaná v individuálním plánu je uživateli poskytována pouze v těch úkonech, které si již nemůže zajistit samostatně nebo je nutná částečná dopomoc pracovníků.

Podporujeme naše uživatele ve využívání služeb v přirozeném společesnkém prostředí (při využívání běžně dostupných služeb). Sociální služby jsou našim uživatelům poskytovány tak, aby byla v maximální možné míře zachována jejich důstojnost.

Pro bližší informace o nás můžete kontaktovat naše sociální pracovnice na tel. čísle 415 214 423, nebo na emailu , .

Programy

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Domov pro seniory Podbořany získal finanční prostředky pro projekt, jehož cílem je zvyšování kvality poskytovaných služeb a také dovedností a znalostí zaměstnanců.
Jde o částku 949.164 Kč která je na projekt poskytnuta z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

O tyto prostředky byl velký zájem a náš projekt byl vyhodnocen jako druhý nejlepší.

Programy