image

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktuality > Pečovatelská služba pro všechny obce na Podbořansku

Pečovatelská služba pro všechny obce na PodbořanskuROZŠÍŘENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY NA CELÉ PODBOŘANSKO

Od května 2022 je dostupná terénní pečovatelská služba pro všechny obce regionu Podbořanska! Pečovatelskou službu zajišťuje Domov pro seniory Podbořany od 1.1.2022. K rozšíření působnosti na všechny obce Podbořanska došlo díky vstřícnosti vedení jednotlivých obcí a souhlasu zřizovatele – Města Podbořany. Nyní tak mohou žádat o pomoc při zajištění péče o sebe či své blízké také občané z Blatna, Blšan, Krásného Dvora, Kryr, Lubence, Nepomyšle, Očihova, Petrohradu, Podbořanského Rohozce, Vroutku.

Pečovatelská služba je základní sociální službou péče poskytovanou osobám v nepříznivé sociální situaci, jejíž základním cílem je umožnit setrvání lidí ve svém přirozeném (domácím) prostředí, udržet jejich vazby v komunitě a maximálně podporovat soběstačnost, kterou zvládnou. Prodlužuje období relativně nezávislého života každého člověka a oddaluje nebo dokonce vylučuje nutnost komplexního zaopatření například v Domově pro seniory nebo v jiné pobytové formě sociálních služeb.

Terénní pečovatelská služba je poskytována přímo v domácnosti uživatele. Pečovatelky (pracovnice v sociálních službách) zaměřují svou činnost především na přímou práci s uživatelem služby: oblékání, svlékání, polohování, poskytnutí stravy, péče o tělo, osobní hygiena, výměna inkontinenčních pomůcek, dále na: doprovody k lékaři či na úřad, nákupy, úklid, vyzvednutí léků, zaplacení složenek na poště, pomoc s komunikací apod. Doplňují také péči neformálních pečujících osob (příbuzní, sousedé). Svými úkony nenahrazují činnosti jiných, veřejně dostupných komerčních služeb (úklidové firmy, rozvoz jídel, apod.), současně pečovatelská služba nemá v kompetenci realizaci zdravotnických úkonů (převazy, podávání léků, aplikace inzulínu apod.)

Cílovou skupinou jsou lidé (senioři, osoby s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením, rodiny s dětmi), kteří jsou odkázáni na pomoc jiné osoby při obstarávání základních potřeb, především péče o svou osobu a chod domácnosti. Pečovatelská služba je také vhodnou alternativou pomoci neformálně pečujícím osobám, tedy všem, kteří zajišťují sami pomoc blízkým osobám a péče o ně je stále náročnější.

Pečovatelská služba Podbořany má své zázemí na adrese Podbořany, Sídliště míru 921. Je poskytována celoročně, včetně víkendů a svátků, v čase od 7:00 do 21:00 hodin. Jedná se o službu hrazenou. Ceny vycházejí ze Sazebníku úhrad za pečovatelské služby dle vyhlášky č.505/2006 Sb. Uživatelé této služby mohou využít na úhradu nasmlouvaných úkonů příspěvek na péči, který poskytuje příslušný úřad práce (dle stupně závislosti se výše příspěvku pohybuje od 880,- Kč - do 19 200,-Kč)

Pečovatelskou službu financuje zřizovatel (Město Podbořany) a MPSV prostřednictvím Ústeckého kraje a od května se na spolufinancování podílí také jednotlivé obce Podbořanska.
V případě zájmu o využití terénní pečovatelské služby je možné se obracet na vedoucí pečovatelské služby, Bc. Šárku Kudrnovou, na tel. 774 721 418 nebo e-mail: kudrnova@domovpodborany.cz, případně podrobnější informace lze získat na www.domovpodborany.cz