image

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Domov se zvláštním režimem > Cíle a poslání

Cíle a poslání DZR

Naším posláním je nepřetržitá celoroční podpora seniorů, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku (od 65 let) či zdravotního stavu. Podpora je poskytována kvalifikovanými pracovníky na základě individuálních potřeb uživatelů. Svou činností uživatele podporujeme v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních rodinných a společenských kontaktech.

Naším cílem je

 • Spolupráce se zainteresovanými stranami

  Chceme zvýšit propagaci zařízení v regionech Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského a Středočeského kraje. Zlepšit spolupráci s rodinami a blízkými osobami při zajištění potřeb uživatelů služeb. Udržet informovanost a dobré vztahy se zřizovatelem.

 • Zvyšování kvality poskytovaných služeb

  Naším cílem je projít úspěšně inspekcí kvality a neustále zvyšovat kvalitu poskytované sociální služby.

 • Personální zajištění

  Zlepšujeme pracovní podmínky zaměstnanců, zvyšujeme jejich schopnost vyrovnávat se se změnami a zkvalitňujeme systém jejich vzdělávání.

Zásady (principy) DpS Podbořany

 • Důstojný přístup - nenarušujeme soukromí uživatelů, respektujeme jejich právo volby, vnímáme uživatele jako sobě rovného.
 • Profesionální přístup - respektujeme hranice v individuální práci, dodržujeme pravidla a metodiky, jsme učící se organizací, spolupracujeme týmově.
 • Individuální přístup k uživateli - každý uživatel má sestaven individuální plán a stanovené osobní cíle řešící jeho nepříznivou situaci.
 • Podpora aktivního přístupu uživatele a jeho samostatnosti - podporujeme uživatele do výše postižení, podporujeme ho v samostatném rozhodování, respektujeme jeho rozhodnutí.
 • Snaha o udržení kontaktů a vazeb se společností (veřejné služby, osoby blízké, přirozené kontakty se společností).