image

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Podbořany
Mírová 615
441 17 Podbořany

Základní účel zřízení - poskytování sociálních služeb formou pobytových a terénních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost
Hlavní činnost - poskytování ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, terénní služby

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Domov pro seniory

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
  Nádražní 933, 441 01 Podbořany

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
  Nádražní 933, 441 01 Podbořany

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek po předchozí telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 415 214 423
  Další kontakty

  4.5 Adresa internetové stránky

  domovpodborany.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
  Nádražní 933, 441 01 Podbořany

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

 • 4.8 Datová schránka

  4q6vtig

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 

6. IČO

65650964

7. DIČ

CZ65650964, Domov není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@domovpodborany.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 4q6vtig

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace, Nádražní 933, 441 01 Podbořany

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádostí a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel zařízení, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 28 dní od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy - pro domovy seniorů

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.