image

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > DPS Podbořany - Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu

DPS Podbořany - Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu


REACT EU+MMR Barevné RGB - menší1 (002).jpg

Název projektu: DPS Podbořany - Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu Reg. č. projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017260 IROP: Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1 Období realizace: 12/2021 – 03/2023 Celkové náklady: 2 235 750,00 Kč Hlavním cílem předkládaného projektu je investicí do sociální infrastruktury vytvořit dostatečné mobilní zázemí pro zefektivnění poskytování kvalitní terénní pečovatelské služby pro osoby se zdravotním postižením a osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Cílem projekt je zkvalitnit a zefektivnit činnost terénní pečovatelské služby provozované ve všech obcích Podbořanska. Pečovatelská služba poskytuje pomoc seniorům a zdravotně postiženým lidem. Jedná se především o pomoc při zvládání běžných úkonů životních potřeb. Kapacita stávajícího vozového parku pečovatelské služby je nedostatečná a pečovatelky musí využívat i jiné způsoby dopravy za klienty (veřejná doprava, pěší), které jsou však pro výkon služby neefektivní a neumožňují poskytovat službu v potřebné intenzitě a rozsahu. Nedostatečná kapacita vozového parku také negativně ovlivňuje schopnost pečovatelek uspokojit poptávku po jejich službách ve vzdálenějších místních částech. Díky projektu budou pořízeny 2 automobily, které budou využívány pečovatelskou službou, a které rozšíří kapacitu vozového parku terénní pečovatelské služby. Díky modernizovanému vozovému parku bude docíleno také jeho vyšší spolehlivosti, která je pro výkon kvalitní a každodenní terénní služby zásadní a nezbytná. Rozšířením vozového parku se zvýší mobilita týmu pečovatelek, které budou schopny mnohem efektivněji využít svoji pracovní dobu k přímé péči u klientů a minimalizovat tak ztrátu času potřebnou k přesunu mezi klienty a zajistit dostupnost služby na celém území, na kterém má služba působit. Realizací projektu dojde na cílovém území (tj. území města Podbořany a v jeho místních částech): • zvýšení dostupnosti terénní péče na celém území její působnosti s lepší možností řešení případných krizových a nenadálých situací, • zvýšení kvality poskytované pečovatelské služby, • zvýšení kvality poskytování sociálních služeb v regionu, • vybudování odpovídajícího mobilního zázemí pro pracovníky a klienty poskytovatele sociálních služeb, • rozšíření a zvýšení kvality materiálně technické základny žadatele odpovídající standardům 21. století, • zvýšení zaměstnanosti z řad cílových skupin projektu nebo usnadnění návratu do plnohodnotného života. Projekt „DPS Podbořany - Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.