image

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

V našem domově poskytujeme pobytové, stravovací, sociální a zdravotní služby. Služby poskytujeme 24 hodin denně pro 30 klientů na 12 jedno a 4 dvoulůžkových pokojích na oddělení běžné péče a 4 jedno a 3 dvoulůžkových pokojích na oddělení zvýšené péče.

Sociální služba poskytovaná v domově slouží výhradně k řešení nepříznivé sociální situace seniorů od 60 let, kteří trpí stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc, případně dohled jiné osoby a lze ji řešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Sociální služba není určena osobám trpícím jinými typy chronického duševního onemocnění a osobám prokazatelně závislým na návykových látkách.

Poskytování sociální služby v domově vychází z individuálních potřeb konkrétního uživatele a jsou mu poskytovány služby na základě individuálního plánu, který s ním sestaví pracovník našeho zařízení tak, aby podpora uživatele a spolupráce s pracovníky směřovala k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Každý z našich uživatelů má určeného svého klíčového pracovníka, na kterého se může obracet vždy, pokud se jeho požadavky nebo potřeby změní nebo pokud nebude se svým individuálním plánem spokojen. Podpora sjednaná v individuálním plánu je uživateli poskytována pouze v těch úkonech, které si již nemůže zajistit samostatně nebo je nutná částečná dopomoc pracovníků.

Podporujeme naše uživatele ve využívání služeb v přirozeném společenském prostředí (při využívání běžně dostupných služeb). Sociální služby jsou našim uživatelům poskytovány tak, aby byla v maximální možné míře zachována jejich důstojnost.

Dokumenty ke stažení