image

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Domov pro seniory

Domov pro seniory

V našem domově poskytujeme pobytové, stravovací, sociální a zdravotní služby. Služby poskytujeme 24 hodin denně pro 72 klientů na 42 jedno a 5 dvoulůžkových pokojích na oddělení běžné péče a 6 jedno, 7 dvoulůžkových pokojích na oddělení zvýšené péče.

Sociální služba poskytovaná v domově slouží výhradně k řešení nepříznivé sociální situace žadatele (zhoršená soběstačnost způsobená věkem, od 65 let, či zdravotním stavem), kterou není možné řešit jiným způsobem (rodina, pomoc blízkých osob, pečovatelská služba).

Sociální služba není určena osobám trpícím jinými typy chronického duševního onemocnění a osobám prokazatelně závislým na návykových látkách.

Poskytování sociální služby v domově vychází z individuálních potřeb konkrétního uživatele a jsou mu poskytovány služby na základě individuálního plánu, který s ním sestaví pracovník našeho zařízení tak, aby podpora uživatele a spolupráce s pracovníky směřovala k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Každý z našich uživatelů má určeného svého klíčového pracovníka, na kterého se může obracet vždy, pokud se jeho požadavky nebo potřeby změní nebo pokud nebude se svým individuálním plánem spokojen. Podpora sjednaná v individuálním plánu je uživateli poskytována pouze v těch úkonech, které si již nemůže zajistit samostatně nebo je nutná částečná dopomoc pracovníků.

Podporujeme naše uživatele ve využívání služeb v přirozeném společenském prostředí (při využívání běžně dostupných služeb). Sociální služby jsou našim uživatelům poskytovány tak, aby byla v maximální možné míře zachována jejich důstojnost.

 

Dokumenty ke stažení