image

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

 

Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy celoročně, včetně víkendů a svátků od 7.00 hodin do 21.00 hodin v domácnostech klientů na celém území regionu Podbořanska (Podbořany, Vroutek, Kryry, Blšany, Očihov, Krásný Dvůr, Nepomyšl, Lubenec, Blatno, Petrohrad).

Služba je poskytována za úhradu, bezplatně jsou poskytovány služby v rozsahu základních činností uživatelům, kteří předloží osvědčení dle §75 odst.2) zák.č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění.

Uživatelé, jejich rodiny a přátelé, ale i veřejnost mohou vyjádřit své připomínky a stížnosti na poskytované služby.

Poskytujeme tyto základní činnosti

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – zahrnuje pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, při přesunech na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: zahrnuje pomoc při koupání,  péči o vlasy, nehty a při použití WC
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – zahrnuje pomoc při objednání a donášku jídla, pomoc při přípravě jídla a pití
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti – zahrnuje běžný úklid a údržbu domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, donášku vody a topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, dále běžné a velké nákupy, pochůzky, praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zahrnuje doprovody na nákup, úřad, poštu nebo k lékaři

Podání žádosti a poskytování pečovatelské služby

 • Žádost a informace si lze stáhnout z webových stránek www.domovpodborany.cz osobně v kanceláři vedoucí pečovatelské služby (Podbořany, Sídliště Míru 921), dále lze informace získat telefonicky. Žádost k vyplnění můžeme poslat poštou nebo e-mailem,
 • v případě omezení svéprávnosti žadatele je nutné doložení rozhodnutí soudu,
 • uzavření smlouvy o  poskytnutí pečovatelské služby předchází sociální šetření u žadatele, při kterém je projednán návrh smlouvy. Sociálnímu šetření může být přítomna osoba určena žadatelem.
 • smlouva je uzavírána v den přijetí do služby písemně, na základě individuálních potřeb. Uzavírání smlouvy může být přítomna osoba určená žadatelem, v případě omezení svéprávnosti smlouvu podepisuje soudem určený opatrovník, podpisu smlouvy je vždy přítomen i uživatel služby
 • každý uživatel má svého klíčového pracovníka – pečovatel/ka, který/á uživateli pomáhá a podporuje ho po celou dobu poskytování služby. Jeho specifickým úkolem je individuálně plánovat průběh služby na základě potřeb a přání uživatele.

Můžeme odmítnout poskytnutí služby, jestliže

 • nemáme dostatečnou kapacitu,
 • neposkytujeme službu, o kterou zájemce žádá,
 • osobě, které bylo v době kratší 6 měsíců od podepsání smlouvy vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Nezajišťujeme zdravotní péči jako je

 • podávání léků
 • převazy
 • injekční podání inzulínu
 • odběry

Dokumenty ke stažení